Commentor

Commentor hjælper med digitaliseringen af det offentlige og private Danmark. Det har vi gjort succesfuldt i mange år for en lang række kunder.

Vi løser forretningsmæssige og tekniske udfordringer inden for analyse, udvikling samt vedligehold af softwareløsninger, og arbejder ud fra mantraet ”consider IT done”.

Det betyder for vores kunder, at vi løser deres konkrete udfordringer inden for aftalte rammer. Altid.
Læs mere om Commentor her